Ingatlan ajándékozás visszavonása

Ingatlan ajándékozás visszavonása

A mindennapi életben gyakran előfordul, hogy a felek közötti jó kapcsolat miatt az egyik fél ajándékot ad a másiknak. Gyanakkor előfordul, hogy a jó kapcsolat idővel megromlik, vagy olyan váratlan élethelyzetek merülnek fel, amelyek miatt az ajándék visszakövetelése szükségessé válik. Ebben az esetben az ajándékozó szeretné visszakapni a korábban adott ajándékba adott ingatlant. Most megvizsgáljuk, hogy milyen esetekben kérhető az ingatlan ajándékozás visszavonása.

Változások az ajándékozó létfenntartásában

Az ajándékozási szerződést követően olyan körülmények állnak be, amelyek veszélyeztetik az ajándékozó létfenntartását, akkor jogosult visszakövetelni az ajándékot illetve az ingatlant. Ugyanakkor a bíróság gondosan vizsgálja, hogy az ingatlan visszaadása nem veszélyezteti-e az ajándékozott mindennapi életvitelét, figyelembe véve azt, hogy az életkörülményeit a meglévő tulajdon birtokában alakította ki.

Az ajándék visszaadása helyett az ajándékozó számára lehetőség van úgynevezett létfenntartási járadékot vagy természetben nyújtott tartást biztosítani.

Ha az ajándékozott az ajándékotól időközben megvált, nem köteles az ajándékozót kifizetni a saját vagyonából.

Súlyos jogsértés miatti visszakövetelés

Amennyiben az ajándékozó vagy annak közeli hozzátartozója súlyos jogsértést követ el a megajándékozott vagy vele együtt élő közeli hozzátartozója ellen, nemcsak az ajándék, hanem az ajándék helyébe lépett érték is visszakövetelhető.

Súlyos jogsértésnek például a bántalmazás illetve a becsületsértés minősül, de ide nem sorolható a felek viszonyának megromlása. Fontos megjegyezni, hogy a sérelem megbocsájtása megszünteti a visszakövetelés lehetőségét. A jogszabály szerint az is visszakövetelésről való lemondásnak számít, ha hosszabb időn keresztül nem kerül sor a visszakövetelésre.

Meghiúsult feltevés miatti visszakövetelés

Az értékes ingóság és ingatlan, valamint az ezek helyébe lépett érték visszakövetelhető, ha a feltevés meghiúsul. Gyakori példa erre, hogy szülők ingatlant ajándékoznak nászajándékként a fiatal pár számára, feltételezve, hogy az az ingatlan hozzájárul a gyermekük életkezdéséhez és jövőbeli családja támogatásához. Amennyiben a kapott ingatlanhoz kapcsolódó feltevés meghiúsul (például válás esetén), a bíróság jogosnak tekintheti az ajándék visszakövetelését, de a tényállást szigorúan vizsgálja. Az ajándék visszakövetelésére az általános elévülési időn belül (öt év) kerülhet sor.

Feltételhez kötve

Ajándékot lehet valamilyen feltevéshez kötni, amit az ajándékozási szerződésben is rögzíteni lehet. Ha például a szülők az ajándékot olyan feltevéssel adták, hogy a gyereküknek be kell fejeznie a tanulmányait, és ezt a feltételt nem teljesítette, a szülők jogosan kérhetik vissza az ajándékot.

Az állásfoglalásoknak PK 76. itt lehet utánanézni.

Összegezve a leírtakat

Az ingatlan ajándékozás visszavonása egy létező jogi szempont, de minden eset egyedi és összetett. Fontos, hogy minden érintett félnek tájékozottnak kell lennie a jogi következményekről, és szükség esetén jogi tanácsadást kell kérni. A 2023-as jogszabályok alapján az ajándék visszakövetelése szigorúbb feltételekhez van kötve, és az elévülési időtartam korlátozott, ezért érdemes időben cselekedni, ha visszakövetelésre van szükség. Amennyiben eladásra kerülne az ajándékba kapott ingatlan beszéljen az ingatlanszakértőjével mert ő biztosan fog ajánlani egy ingatlanjogászt, aki felvilágositást tud adni a lehetőségiről.

A cél mindig a konfliktusok elkerülése és a jogi eljárások tisztességes lefolytatása kell, hogy legyen.